První pomoc czech.cz

Výcvikové centrum VZS ČČK


Postup první pomoci

1) ORIENTACE - zjistit co se přihodilo, promyslet a zorganizovat další akce, nejednat zbrkle nebo nebezpečně

2) BEZPEČNOST - zjistit zda nehrozí další nebezpečí zachraňovanému nebo zachráncům

3) ZJIŠTĚNÍ STAVU ZACHRAŇOVANÉHO *

4) PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI - linka 155 nebo z mobilního telefonu 112

5) POKRAČOVAT - v oživování nebo ošetření zraněného

Záchranu a první pomoc je nutné pravidelně trénovat!

* ZJIŠTĚNÍ STAVU ZACHRAŇOVANÉHO
kontrola vědomí: reaguje na hlas, dotek, štípnutí?

PŘI VĚDOMÍ - zjistit příznaky možných zranění
ošetření: šoku, podchlazení, vážných zranění, monitorovat stav postiženého

V BEZVĚDOMÍ - zprůchodnit dýchací cesty tj. odstranit možné překážky, pozor při podezření na poranění páteře nezaklánět hlavu!
kontrola dýchání: předsunout spodní čelist, zjistit zda dýchá (sluchem, zrakem i hmatem)

DÝCHÁ - stabilizovaná poloha, pravidelná kontrola tepu a dýchání, ošetření šoku, podchlazení a vážných poranění

NEDÝCHÁ - je-li více než 1 zachránce: ihned přivolat pomoc
ihned 2 VDECHY Z ÚST DO ÚST **
kontrola tepu: dvěma prsty na krku, měřit alespoň 10 sekund (nahlas odpočítat)

TEP HMATNÝ - 1 minuta dýchání z úst do úst

TEP NEHMATNÝ - 1 minuta RESUSCITACE ***

** DÝCHÁNÍ Z ÚST DO ÚST
otevřít dýchací cesty předsunutím spodní čelisti
dobře utěsnit nos a okolí úst, používat masku
vdechovat plynule
ponechat čas na výdech, kontrolovat pohyb hrudníku
kontrolovat tep

*** RESUSCITACE (KPR)
nejprve 2x vdechnout (vdech trvá cca 1-2 vteřiny)

1 ZACHRÁNCE - 15:2
15x masáž srdce (odpočítávat)
Frekvence stlačování hrudníku: 80-100/min.
2x vdechnout

Pokračovat v oživování až do zjištění tepu a dýchání nebo do příchodu odborného lékaře! Případně pokračovat v oživování do vyčerpání zachránce.

2 ZACHRÁNCI - 15:2
na 15 stlačení hrudníku 2 rychlé vdechy
Frekvence stlačování hrudníku: 80-100/min.
masáž srdce nepřerušovat, počítat nahlas
kontrolovat tep
střídat zachránce

Pokračovat v oživování až do zjištění tepu a dýchání nebo do příchodu odborného lékaře! Případně pokračovat v oživování do vyčerpání zachránců.


.: zpět : pomoc : nahoru :.

neco.cz