Slova czech.cz

Sdělená slova, citace a opsané řádky z knih


Ďábel a slečna Chantal - Paulo Coelho

Vždycky když chcete něčeho dosáhnout, mějte dokořán otevřené oči, soustřeďte se a přesně si uvědomte, co vlastně chcete.
Nikdo netrefí cíl se zavázanýma očima.

Život může být krátký, nebo dlouhý, podle toho, jak ho žijeme.

Jonathan Livingstone Racek - Richard Bach

Chceš-li být šťastný, zjisti, co miluješ ze všeho nejvíce. Vrhni se do této lásky s odvahou, vytrvalostí a maximální rozhodností.
Odměnou za tvé snažení ti bude zavržení a vyloučení ze společnosti tvých přátel a blízkých.
Pokud se však odmítneš vzdát, pokud přežiješ osamělost a pevně se přidržíš své lásky, zjistíš, že máš nové přátele, novou rodinu, která tvé hodnoty a ideály sdílí. S nimi dolétneš dál a výš, než si dokážeš představit.

Pestří a zelení - Hana Librová

Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které nemohu změnit. Dej mi odvahu měnit to, co změnit mohu. A dej mi moudrost, abych jedno od druhého uměl odlišit.

Kniha o životě a smrti - Axel Munthe

Člověk je stvořen, aby nesl sám svůj kříž, proto má tak silná ramena. Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe.
Může žít, bez naděje, bez přátel, bez knih, dokonce i bez hudby, pokud dovede naslouchat vlastním myšlenkám, zpěvu ptáka pod oknem a vzdálenému hlasu moře.

Smrt je dárkyně Života, ničitelka Života, začátek i konec.

Tvoje ruce jsou prázdné, ale silné, tvůj rozum je vznětlivý, ale jasný, tvoje vůle je zdravá, zvítězíš.

Cokoliv daruješ Ti zůstane navždy, o vše ostatní jednou přijdeš.

Říkají, že si nikdo nepamatuje na svůj pozemský život, říkají, že se pamatují jen ti, kteří jdou do pekla. Proto se tomu říká peklo.

Mít, nebo být? - Erich Fromm

Náš rozum je ustrojen tak, aby skutečnost poznával, tj. aby viděl věci takové, jaké jsou. Poznáme, když potkáme nebezpečného člověka, když potkáme někoho, komu můžeme plně důvěřovat; víme, kdy jsme obelháváni, využíváni, podváděni, kdy si sami něco nalháváme.

Žízeň po životě - Irving Stone
Pokud člověk ztratí víru, v podstatě umírá. Umírá zaživa.

Siddhártha - Hermann Hesse
Jen když jsme sami, najdeme sebe. Samota není osamělost, ale to největší dobrodružství.

Pádlem k Arktidě - Don Starkell
Je důležité to, čeho jsem schopen teď, ne to, co jsem již vykonal.

Setkání u protinožců - Marlo Morganová
Vybírej s rozmyslem, protože se ti může dostat, čeho si žádáš.

Kmotr - Mario Puzo
Pro člověka je lepší, jestliže přítel podceňuje jeho dobré vlastnosti a nepřítel přeceňuje jeho nedostatky.

Život můžeš žít přesně tak jak si ho přeješ žít, pokud víš co si přeješ.

Jak mnoho trpíme pro to málo co nám chybí, a jak málo využíváme toho mnoha co máme!

Není tak důležité, co si vzít s sebou či na sebe, ale jako to, co si neseš v sobě.

Tím, jak se do přírody vybavujeme, často popíráme to, za čím tam jdeme.

Opravdu to jediné co má smysl a co tady po člověku zůstane, jsou dobře vychované děti.

Iluze - Richard Bach
Štěstí je odměna které se nám dostává za to, že žijeme podle svého, nejlepšího přesvědčení.

Naše skutečná vlast je země našich hodnot, a naše svědomí je hlas jejího vlastenectví.

Malý princ - Antonie de Saint-Exupéry
Důležité věci očima nevidíš.

Ernest Hemingway
Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i prostor, aby mohly vzlétnout.

Jaromír Nohavica
Pravda je jako barová tanečnice, každému jiný tanec tančí.

Alexandr Solženicyn
Je možné, že zlo je nutné a že nakonec zvítězí, ale ty jednej tak, aby nezvítězilo skrze tebe a s tvojí pomocí.

Hana Trefná
Měj se tak, abys byl rád ze dne který právě máš.

Romana Klatovská
Myslím, že to co člověk k plnému životu potřebuje je láska, to ostatní je jen důležité.

Alfréd Takács
Zkušenost je jméno, které dáváme svým chybám a omylům, musíme je však absolvovat, abychom jim mohli říkat zkušenost.

Zdeněk Machuta
Nejsou všechny věci takové, jaké se zdají být.

Být šťasten, znamená být bez jakýchkoliv obav sám sebou.

Čas - je všude, spoustu věcí vyřeší jen tím, že běží či plyne.

Rozumnou ženu někdo hledá celý život a nenajde ji.

Radim Hanuš
Opravdová láska, kterou si lze koupit, je jen láska ke zvířeti.

Adam Mačkal

Čas plyne i běží, lidská psychika, paměť a duše jsou organizovány tak, že si člověk pamatuje všechno, doslova úplně všechno; každý vjem, pocit, každou událost, bolest, bytí.
Naštěstí stav vědomí, nevědomí, bezvědomí, atd., umožňuje to, abychom si současně a plně neuvědomovali vše, abychom zapomínali.
To je myslím dobře, protože jinak by asi byl náš život bohužel smutný. Kdo nezapomíná, neodpouští, žije ve svém pekle.

Jako důležité co považuji vzít na vědomí je, že nic není jisté a vše je relativní.


.: zpět : slova : nahoru :.

neco.cz